Category Archives: Shëndetsi

Shëndetsi

Shëndetsia ndahet ne :Asistent I Stomatologjis,Teknik i dhembeve,Farmaci,Mjeksi e Pergjithshme