Category Archives: Farmaci

Farmaci

Farmaci është shkenca dhe teknikat e përgatitjes dhe shpërndarjes së barnave . Është një profesion shëndetësor që lidh shkencat shëndetësore me shkencat kimike dhe synon të sigurojë përdorimin e sigurt dhe efektiv të barnave farmaceutike . Shtrirja e praktikës së farmacisë përfshin rolet më tradicionale, si përzierja dhe shpërndarja e medikamenteve, dhe gjithashtu përfshin shërbime më moderne në lidhje me kujdesin shëndetësor , përfshirë shërbimet klinike, rishikimin e medikamenteve për sigurinë dhe […]