Category Archives: Emrat e mësimdhënësve

Emrat e mësimdhënësve të stafit shkollor

Vjollca Vuçitërna – DREJTORESH Burim Vuçitërna – mësimdhënës i ekonomisëHamëz Rama – mësimdhënës i ekonomisë Sadete Dula –  mësimdhënëse e ekonomisë