Category Archives: Elektro

Elektro

Inxhinieri elektrike është një disiplinë profesionale inxhinierike që përgjithësisht merret me studimin dhe zbatimin e energjisë elektrike,  elektronikës dhe elektromagnetizmit . Kjo fushë fillimisht u bë një profesion i identifikueshëm në gjysmën e dytë të shekullit XIX pas komercializimit të telegrafit elektrik , telefonit dhe shpërndarjes dhe përdorimit të energjisë elektrike . Më pas, transmetimi dhe regjistrimi i mediave e bënin elektronike pjesë të jetës së përditshme. Shpikja e tranzitorit , dhe më vonë qark i integruar, ulur koston e elektronikës deri në […]