Category Archives: Drejtimet

Shumdrehy

Drejtimet

Ne Shkollen Tone Kemi Disa Drejtime :Elektro,Ekonomi,Bujqësi,Makineri,Juridik,Shëndetsi,Teknologji Ushqimore