Category Archives: Bujqësi

Bujqësia

Bujqësia është kultivimi i tokës dhe kultivimi i kafshëve dhe bimëve për të siguruar ushqim , fibra , bimë medicinale dhe produkte të tjera për të mbështetur dhe rritur jetën. [1] Bujqësia ishte zhvillimi kryesor në rritjen e qytetërimit njerëzor të ulur , ku bujqësia e specieve të zbutura krijoi teprica ushqimore që u mundësonin njerëzve të jetojnë në qytete. Studimi i bujqësisë njihet si shkenca bujqësore . Historia e bujqësisëdaton mijëra vjet; njerëzit u mblodhën kokrra të egra të paktën 105.000 […]