HISTORIKU I SHKOLLËS

SHMLP. “Selajdin Mullaabazi – Mici” – Rahovec

Kjo shkollë është ndërtuar në vitin 2013/14 dhe aktualisht në këtë shkollë   mësimet i vijojnë 1002 nxënës, godina shkollore në sipërfaqe 2009/2014 prej 6777m/2 dhe i plotëson kushtet higjieno-teknike rrjedhimisht nuk ofron kushte për zhvillimin e praktikës profesionale. -Vitin shkollor 2013/14 në këtë shkollë ishin këto drejtime profesionale si:
-Ekonomia
-Juridik
-Bujqësia
-Ndërtimtaria
-Elektronika, dhe
-Kimi-teknologji.
Në vitin 2016/17 SHMLP është planfikuar lëmia e shëndetsisë për hapjen e profilit të farmacisë si dhe në drejtimin e elektros të hapet profili mekanik, kurse drejtimiet tjera ishin juridiku, teknologjia ushqimore, elektro-teknika, horti-kultura të vazhdoj me profile që i kërkon tregu i punës.
Që institucionu ynë shkollor të jetë një shkollë e organizuar mirë me procesin edukativo-arsimor, i pajisur me mjete të punës pë mësimdhënësit , si dhe nxënësit të bëjnë një komunikim me institucionet më të larta arsimore dhe me prindërit e komunitetit të pergadis nxënësit për një të ardhme sa më të mirë të tyre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *