Monthly Archives: November 2018

HISTORIKU I SHKOLLËS

SHMLP. “Selajdin Mullaabazi – Mici” – Rahovec Kjo shkollë është ndërtuar në vitin 2013/14 dhe aktualisht në këtë shkollë   mësimet i vijojnë 1002 nxënës, godina shkollore në sipërfaqe 2009/2014 prej 6777m/2 dhe i plotëson kushtet higjieno-teknike rrjedhimisht nuk ofron kushte për zhvillimin e praktikës profesionale. -Vitin shkollor 2013/14 në këtë shkollë ishin këto drejtime profesionale […]

Emrat e mësimdhënësve të stafit shkollor

Vjollca Vuçitërna – DREJTORESH Burim Vuçitërna – mësimdhënës i ekonomisëHamëz Rama – mësimdhënës i ekonomisë Sadete Dula –  mësimdhënëse e ekonomisë