Shëndetsi

Shëndetsia ndahet ne :Asistent I Stomatologjis,Teknik i dhembeve,Farmaci,Mjeksi e Pergjithshme

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *